Skip to main content
وبلاگ

دلیل راه

دلیل راه مدتها در پی دلیل راه مناسبی برای کارکردهای اصلی باشگاه نوآفرینی توسکانو میگشتم. در ماموریت کلی باشگاه موضوع جستن، یافتن و آنگاه هدایت استعدادها بچه های خلاق و…
وبلاگ

دورهمی با معاون محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

ابتدای سال 1398 بود و ما پس از فعالیت‌های شبانه‌روزی در زیست‌بوم نوآوری کشاورزی کشور تصمیم گرفتیم دورهمی‌های صمیمی را راه بیاندازیم. آقای مهندس طهماسبی معاون وقت باغبانی وزارت جهاد…
Close Menu

  • 12
  • 153
  • 466
  • 1,978
  • 18,871