فروشگاه

در حال نمایش 2 نتیجه

ما اینجا هستیم تا تمام کارآفرینان بخش کشاورزی رو به فرایند بهره بری طرحشون برسونیم. درکنارش کارهای فرهنگی و هنری زیادی انجام میدیم. با اهدای امروز، شما فقط از یک هدف حمایت نمی کنید. شما در حال تبدیل شدن به بخشی حیاتی از جنبشی هستید که به ایجاد تغییرات مثبت اختصاص دارد. در این ماموریت به ما بپیوندید. هر کمک مالی ما را یک قدم به هدفمان نزدیکتر می کند و هر اهدا کننده عضوی گرامی از جامعه ما می شود. با هم می توانیم به چیزهای خارق العاده دست پیدا کنیم.