Skip to main content

 مقدمه

کوچینگ یک مهارت ودانش نوظهوری است که رفته رفته جایگاه ویژه ای در میان افراد و سازمان ها پیدا کرده است.

 

تعریف فدراسیون جهانی کوچینگ از کوچینگ 

کوچینگ یعنی مشارکت با مراجعه کننده در فرآیندی تفکر برانگیز و خلاقانه که به او الهام می بخشد تا پتانسیل شخصی و حرفه ای اش را به میزان حداکثری عملی کند.

تعریف کوچینگ از نگاه یکی از مشهورترین افراد در این زمینه (تیموتی گالووی) :

کوچینگ به جای این که به افراد آموزش دهد ، به آن ها کمک می کند تا خود یاد بگیرند.

تعریف کوچینگ از دیدگاه ما:

به دیدگاه ما کوچینگ یعنی همراهی با مراجعه کننده (افراد ،سازمان ها  و…) در مسیری که مخاطب با خلاقیت خودش خلق می کند و منجر به شکوفایی شخصی و حرفه ای او می شود.

در این قسمت اشاره ای کوتاه به برخی از شاخه های کوچینگ خواهم داشت:

لایف کوچینگ (کوچینگ زندگی):  در این شاخه از کوچینگ ، تمرکز کوچ بر روی حل مسایل و چالش های شخصی افراد و روابط خانوادگی آن هاست.

کوچینگ سازمانی:  در این نوع از کوچینگ ، تمرکز کوچ برروی تقویت عملکرد و افزایش راندمان کارکنان یک سازمان است که در نهایت منجر به بهبود عملکرد افراد و سودآوری سازمان خواهد شد.

بیزنس کوچینگ : در این نوع از کوچینگ ، تمرکز کوچ بر روی چالش های موجود در کسب و کار افراد یا سازمان هاست.

 

سخن پایانی

به طور خلاصه کوچینگ به افراد کمک می کند، تا خود را واضح تر ببینند ، ارزش های خود را شناسایی کنند،  رشد و بهبود عملکرد داشته باشند  و با آگاهی ایجاد شده به سمت هدف خود گام بردارند.

  • ICF(International Coaching Federation)
  • Timothy Gallwey
  • Dr. Shahab Anari

Leave a Reply

Close Menu

  • 0
  • 151
  • 508
  • 2,193
  • 22,387