Skip to main content

     مقدمه


در این بخش نگاهی اجمالی به تعریف مربی گری و خصوصیات یک مربی تاثیر گذار دارم:

مربی گری نوعی روش گفت و گوی غیر دستوری است که افراد را تشویق می کند خودشان فکر کنند و تصمیم بگیرند .
همچنین یک مربی موثراز سطوح بالایی از مهارت های کلیدی نظیر گوش دادن ،سوال کردن و بازخورد استفاده می کند.
در ادامه به  نیروی محرکه ای به نام  انگیزه اشاره خواهم داشت که آگاه بودن  به آن جهت شروع مربی گری خالی از لطف نیست .

شما چه در کسب و کاری کوچک مشغول باشید ،چه در سازمانی بزرگ ،میزان انگیزه بر رفتار افرادی که هر روز در کنار شما هستند ،اثر می گذارد.

 

   یک مدیر باشید اما در نقش کوچ

وقتی از باورها و ارزش هایی که محرک رفتارهای شماست آگاه باشید، می توانید خودتان رو اصلاح کنید.

ممکن است به همین سادگی باشد که صرفا به یاد داشته باشید که پرورش توانایی فکر کردن کار کنان از کمک کردن به آن ها با ارائه ی تعدادی راه حل مهم تر است.
از طرف دیگر وقتی روی باورهای مدیر در نقش مربی متمرکز شوید  احتمال اینکه  دست از هدایت کردن دیگران بردارید و در عوض آن ها را مربی گری کنید ،بیش تر می شود.

     یکی از آفت های مربی گری و یا یک مدیر در نقش کوچ منیَّت است .

در ابتدا بهتر است بدانیم منیَّت چیست؟
منیَّت ما ،تصور ما از خودمان ،یعنی اینکه فکر می کنیم چه کسی هستیم ، می تواند توانایی ما را به عنوان یک کوچ با مدیر در نقش کوچ مختل سازد .

در مقابل با شناخت تاثیری که منیَّت در موقعیت های مختلف بر ما دارد می توانیم انتخاب های بهتری داشته باشیم  و از طرف دیگر  انعطاف پذیر تر باشیم ،

که خود فاکتور ارزشمندی در مربی گری است .

در یادداشت بعدی به اهمیت نوع ارتباطات یک مربی و تاثیر آن بر افراد یا سازمان ها اشاره خواهم داشت .

  • جولی استار
  • ریچارد بندلر
  • آنتونی رابینز
  • برایان تریسی
  • اکهارت تول

Leave a Reply

Close Menu

  • 2
  • 66
  • 502
  • 975
  • 19,269