1402-10-25

رویداد ملی کارآفرینی و فناوری های نوین آموزشی

1402-09-19

سومین آئین یلدای کارآفرینان کشاورزی

1402-02-24

رویداد دانش‌بنیان فناوری‌های نوین کاهش ضایعات و زائدات محصولات کشاورزی

1401-10-15

سفر تندرستی زنبورعسل