Skip to main content

چرم دست دوز

با هدف آشنایی با الگوکشی ، برش زدن و دوخت که هر کدام به نوبه ی خود نقش به سزایی در بالا بردن تمرکز و‌دقت ، خلاقیت ودست ورزی در کودکان دارد

Close Menu

  • 34
  • 304
  • 1,070
  • 4,032
  • 12,657