Skip to main content

چرم دست دوز

با هدف آشنایی با الگوکشی ، برش زدن و دوخت که هر کدام به نوبه ی خود نقش به سزایی در بالا بردن تمرکز و‌دقت ، خلاقیت ودست ورزی در کودکان دارد

Close Menu

  • 2
  • 66
  • 502
  • 975
  • 19,269