Skip to main content

رویداد نوآفرینی محل تمرکز همه‌ی فعالیت‌های باشگاه است. تاکنون سه رویداد نوآفرینی را از سال 1400 تاکنون برگزار کرده‌ایم که دو رویداد آن در سال 1401 انجام شده‌است. ساختار و برنامه‌ی اجرایی رویداد نوآفرینی، برند باشگاه ماست. هرچند که «استارت‌آپ ویکند» از دهه‌ی 1950 در آمریکا و سپس در بقیه‌ی نقاط جهان در حال اجرا بوده‌است؛ رویدادهای نوآفرینی توسکانو دارای ویژگی‌های بومی هستند.

رویداد نوآفرینی دارای سه مرحله‌ی پیشارویداد، رویداد و پسارویداد است. در مرحله‌ی پیشارویداد که گاهی تا شش ماه به طول می‌انجامد؛ افراد و تیم‌های نوآور با وسواس و دقت از زیست‌بوم‌های نوآوری سراسر کشور انتخاب شده و آموزش می‌بینند. آموزش‌ها بصورت وبیناری و حضوری است.

همه‌ی طرح‌ها و ایده‌های اولیه توسط تیم داوران و منتورهای مجرب ما بررسی و سرانجام فهرست نهایی برگزیدگان برای شرکت در رویداد انتخاب می‌شود. برگزیدگان به مدت سه روز به صورت «بوت‌کمپ» در محل باشگاه حاضر و آموزش میبینند و سرانجام در رقابتی که با هم می‌کنند تیم‌های اول تا سوم مشخص می‌شوند. به برگزیدگان جوایز مختلف از وجه نقد تا حمایت‌ها و تسهیلات تعلق می‌گیرد.

از اینجا به بعد مرحله‌ی پسارویداد آغاز می‌شود که شامل شبکه‌سازی، ادامه آموزش‌ها در باشگاه، عضویت در گروه‌های پیشنهادی باشگاه و حمایت توسط نهادهای زیست بوم نوآوری کشاورزی در داخل و خارج کشور است.

Close Menu

  • 148
  • 80
  • 755
  • 2,212
  • 22,384