Skip to main content

سلام من امیرحسین رضایی هستم هم بنیانگذار استارت آپ بینج بار بودم.

کارشناسی ارشدم رو در رشته بازاریابی بین الملل و توسعه کسب و کار در مدرسه کسب و کار پاریس خوندم و یه ارشد دیگه رو هم در رشته MBA استراتژی خوندم از دانشگاه شهید بهشتی.

در حال حاضر در شهر پاریس هستم و به دنبال ماجراجویی های جدید و در سطح بین المللی .

Close Menu

  • 12
  • 153
  • 466
  • 1,978
  • 18,871