Skip to main content

کلیدهای طلایی موفقیت در راه‌اندازی کسب و کار نوآورانه

30000 تومان

موفقیت عملی در زیست‌بوم نوآوری برای یک نوآور که می‌خواد ارتباطات‌های جدید بگیره، تیم خودش را داشته باشه، منتور پیدا کنه و از همه مهم‌تر…جایزه بگیره!

 

وبینار از کشت و کار تا کسب و کار

100000 تومان

با فرصت های اشتغال و سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی آشنا شوید.

 

Close Menu

  • 12
  • 153
  • 466
  • 1,978
  • 18,871